slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Anksiozni poremecaji

CILJ SEMINARA
Cilj seminara je da učesnici razumiju na koji način se razvijaju i održavaju anksiozni poremećaji, kao i na koji način može doći do promjene. Takođe, biće demonstriran veliki broj kognitivno-bihejvioralnih tehnika, koje mogu biti od velike pomoći u ličnom i profesionalnom radu.

KOME JE SEMINAR NAMJENJEN
Stručni seminar namijenjen je svim profesionalcima  iz oblasti psihologije, psihijatrije, pedagogije, socijalnog rada, kao i zainteresovanim studentima.

VODITELJICE SEMINARA
Stručni seminar vodiće KB terapeutkinje Branislava Popović i Milica Pavlović Petković iz Psihološkog savjetovališta "Ipostasis".

SADRŽAJ STRUČNOG SEMINARA I NAČIN RADA
Predavanjima će biti obuhvaćene sljedeće teme:

•    Panični napadi
•    Zdravstvena anksioznost (hipohondrija)
•    Generalizovani anksiozni poremećaj
•    Socijalna fobija.

s tim da postoji uvodni seminar za sve polaznike na kojem se polaznici upoznaju sa osnovama KBT.

Učesnici stručnog seminara dobiće priliku da:

•    steknu znanja i razumijevanje nastanka, održavanja kao i prevazilaženja navedenih emocionalnih problema
•    upoznaju tehnike koje pomažu u prethodno navedenom
•    primjene na ličnim problemima kao i u praksi naučene tehnike
•    upoznaju i bolje razumiju osobe sa anksioznim poteškoćama
•    unaprijede lične vještine u riješavanju emocionalnih poteškoća, na primjeru slučajeva sa kojima rade

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?