slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Kako prevazići odlaganje i povećati samoefikasnost

slika (22)
Odlaganje obaveza (prokrastinacija) je problem poznat najvećem broju ljudi. Možda odlažete kućne poslove, možda ispite, poslovne obaveze? Najčešće odlaganje pripisujemo ljenosti ili manjku interesovanja, ali da li je zaista tako?

Ovog puta bavićemo se pitanjima:

  • Šta je u osnovi odlaganja? Zašto se razvija ovakvo ponašanje?
  • Na koje sve načine odlažemo?
  • Zašto je tako teško započeti ili završiti posao?
  • Zašto odlažemo čak i kad to ne želimo?
  • ...
kao i načinima koji Vam mogu pomoći u prevazilaženju odlaganja i tehnikama koje Vam mogu pomoći u organizaciji vremena i povećanju samoefikasnosti.

Trajanje osnovnog treninga je 3 sata.

VODITELJICE SEMINARA
Stručni seminar vodiće KBT terapeutkinje Branislava Popović i Milica Pavlović Petković iz psihološkog savjetovališta "Ipostasis".

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?