slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Održani seminari

  • U 2015. godine u saradnji sa „Glossa centrom za njemački jezik“ i našeg savjetovališta održan je niz seminara i radionica na temu tim bilding-a, asertivni trening i razvoj vještina unutar organizacija. Treninzi su se održavali u poslovnicama po cijeloj Bosni i Hercegovini.
  • Tokom oktobra i novembra u našem savjetovalištu održan je stručni seminar na temu „Anksiozni poremećaji“, posmatrani iz ugla kognitivno-bihejvioralne terapije.  Cilj seminara je bio da učesnici razumiju na koji način se razvijaju i održavaju anksiozni poremećaji, kao i na koji način može doći do promjene. Teme koje su bile obuhvaćene su: panični poremećaj, socijalna anksioznst, generalizovani anksiozni poremećaj i zdravstvena anksioznost. Te je bio demonstriran veliki broj  Takođe, biće demonstriran veliki broj kognitivno-bihejvioralnih tehnika, koje mogu biti od velike pomoći u ličnom i profesionalnom radu. Seminar je bio namjenjen seminar svim profesionalcima iz oblasti psihologije, psihijatrije, pedagogije, socijalnog rada, kao i zainteresovanim studentima. Seminar su vodile KB terapeutkinje Branislava Popović i Milica Pavlović Petković iz Psihološkog savjetovališta "Ipostasis".
  • U decembru je u našem savjetovalištu održan trening i iskustvena radionica na temu „Kako da naučimo komunicirati-Asertivni trening“ koji je bio otvoren za sve koji su željeli da razviju i unaprijede vještine komunikacije, te nauče i usvoje tehnike koje će im to omogućiti. Nakon toga je nastavljen drugi nivo treninga – iskustveni na kojem su učesnici na ličnim poteškoćama u komunikaciji i problemima u interakciji sa drugima mogli iskustveno da primjene teorijske i praktične vježbe sa primarnog kursa. Trening su vodile Milica Pavlović Petković i Branislava Popović, KB terapeuti. Zbog interesovanja trening će se ponoviti tokom 2016. godine.
  • U februaru 2016. je održan seminar u Dubrovniku koji je vodila naša kolegica Branislava Popović.
  • U našem savjetovalištu 4 i 5.6. 2016. u saradnji sa Psihološkim savetovalištem „Mozaik“ je održan dvodnevni seminar na temu “PSIHO-FUNKCIONALNI POREMEĆAJI I SAVREMENA ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA“ . Kroz seminar su obrađene sljedeće teme: psiho-onkologija i palijativno zbrinjavanje, psiho-ginekologija, psiho-nefrologija i transplantacija, psiho-kardiologija, psiho-endokrinologija i  psiho-dermatologija. Cilj seminara bio je upoznavanje sa kraćim istorijskim pregledom razvoja psiho-somatike, ali sa savremenim multidisciplinarnim oblastima zdravstvene psihologije koje pružaju mogućnosti psihološkog rada sa osobama koje imaju onkološke, ginekološke, nefrološke, kardio-vaskularne, endokrinološke i dermatološke psiho-funkcionalne poremećaje. Autorka i voditeljka radionice je docent dr sci Tamara Klikovac, psiholog, porodični psihoterapeut. Dr Klikovac uči i praktikuje psiho-onkologiju i pedijatrijsku psiho-onkologiju 15 godina, uporedo kroz svakodnevnu praksu i kroz teme diplomskog, magistarskog, doktorskog i ostalih istraživačkih radova.  Osnivač je Srpske Asocijacije za psiho-onkologiju. Objavila je veliki broj radova iz oblasti psiho-onkologije. Bila je predavač i edukator na mnogim domaćim i stranim seminarima i kongresima. Član je međunarodnih organizacija IPOS-a; IAHPC-a; EAPC-a; Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Udruženja sistemskih porodičnih terapeuta. Član je radne grupe za oblast Zdravstvene psihologije i javno zdravlje  Evropske asocijacije psihologa u zdravstvu, što i predaje kao predmet  na Fakultetu.

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?