slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Seminari i treninzi za profesionalce

Primarni i napredni nivo za asertivni trening:
Edukacija je namenjen dipl. psiholozima, pedagozima, stručnjacima srodnih disciplina
Edukacija obuhvata:
-Ulogu emocija i kognicije u nastanku problema unutar komunikacije.
-Koncept (ne)asertivnosti – pasivno, agresivno, pasivno-agresivno i asertivno ponašanje
-Asertivna prava
-Rad na kognitivnim i emocionalnim preprekama za asertivno ponašanje
-Tipovi i tehnike asertivne komunikacije
-Iskustveni dio i praktična primjena na ličnim komunikacijskim problemima.

- Trening razvoja vještina

- Anksiozni poremećaji iz ugla kognitivno-bihejvioralne terapije

Cilj edukacije je da učesnici razumiju na koji način se razvijaju i održavaju anksiozni poremećaji, kao i na koji način može doci do promjene. Takođe, biće demonstriran veliki broj kognitivno-bihejvioralnih tehnika, koje mogu biti od velike pomoći u ličnom i profesionalnom radu.
Edukacija je namijenjena svim profesionalcima iz oblasti psihologije, psihijatrije, pedagogije, socijalnog rada, kao i zainteresovanim studentima iz srodnih humanističkih nauka.

Seminar se odvija u 5 blokova. Uvodni seminar i teorijski koncept iz ugla kognitivno-bihejvioralne terapije, te rad na sljedećim temama:

• Panični napadi
• Zdravstvena anksioznost (hipohondrija)
• Generalizovani anksiozni poremećaj
• Socijalna fobija.

Učesnici stručnog seminara dobiće priliku da:

• steknu znanja i razumijevanje nastanka, održavanja kao i prevazilaženja navedenih emocionalnih problema
• upoznaju tehnike koje pomažu u prethodno navedenom
• primjene na ličnim problemima kao i u praksi naučene tehnike
• upoznaju i bolje razumiju osobe sa anksioznim poteškoćama
• unaprijede lične vještine u riješavanju emocionalnih poteškoca, na primjeru slučajeva sa kojima rade

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?