slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Psihoterapija i lični rast i razvoj

-Individualna psihoterapija i savjetovanje:
 
 Napomena:
Individualna psihoterapija može se sprovoditi u formi online psihoterapije, putem skype-a.


- Psihološko savjetovanje djece i adolescenata


- Grupna psihoterapija: Grupna psihoterapija je proces u kom terapeut radi većim brojem klijenata (do 8 članova) sa ciljem prevazilaženja nekog problema ili grupe sličnih problema. Radi se na osnaživanju kapaciteta  I podrške klijenata u riješavanju problema. 


- Bračno i porodično savjetovanje

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?