slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Team building

Team building se koristi kao sredstvo uspostavljanja i razvoja osjećaja za saradnju između kolega, za razvijanje osjećaja pripadnosti kolektivu ili kompaniji, te stvaranju međusobnog povjerenja među svim zaposlenima nezavisno od pozicije na kojoj rade. To je skup edukativno-rekreativnih ili zabavno-rekreativnih aktivnosti kojima je cilj stvaranje tima ili osnaživanje i poboljšavanje međuljudskih odnosa u postojećem kako bi se postigli zajednički ciljevi. Zašto je dobar Team Building:

  •    Povećanje motivacije zaposlenih
  •    Poboljšanje komunikacije između zaposlenih.
  •    Bolje razumijevanje članova tima
  •    Kompanija postaje prijatnije mesto za rad
  •    Bolja saradnja unutar kompanije
  •    Učenje jednih o drugima, dobrim stranama i slabostima
  •    Bolje razumjevanje zajedničkih ciljeva kompanije
  •    Razumevanje važnosti učinka svakog zaposlenog
  •    Povećanje produktivnosti I efikasnosti
  •    Povećanje lojalnosti zaposlenih

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?