slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Bračne/ljubavne krize

Problemi u partnerskim odnosima

Bilo koji odnos dvije osobe karakteriše i nailaženje na konfliktne situacije. Odnos sa partnerom najčešće je jedan od najvrijednijih odnosa za samu osobu, pa su i konflikti izuzetno nepoželjni i ometajući.

Ljudi ulaze u odnose sa određenim očekivanjima. Ova vjerovanja najčešće se odnose na njih same, na partnera ili život uopšte. Kada realnost pokaže drugačije, dolazi do negativnih emocionalnih reakcija i otvara se idealno područje za konflikt, koji im je samostalno prilično teško riješiti. Konflikt koji se ne rješi, najčešće postaje okidač za neki novi i nezadovoljstvo odnosom raste. Emocije koje prate ovakve situacije su najčešće bijes, krivica, potištenost i anksioznost. Ove emocije su blokirajuće ili (auto)destruktivne, te je zato jako teško usmjeriti se na konstruktivno rješavanje problema. Češće dovode do izbjegavanja kontakta ili određenih tema sa partnerom, svađa i okrivljivanja onog drugog ili povlačenja i izolacije. Emocije utiču i na kognitivne procese, te nije neobično da se primjećuju ili preuveličavaju problemi, te da se ništa pozitivno čak ne vidi. Kada se osoba sve češće ovako osjeća u prisustvu partnera, sve joj je teže da doživi išta lijepo i prijatno, pa se vremenom može izgubiti u potpunosti bliskost.

 

Kognitivno-bihejvioralna terapija partnerskih odnosa

Na početku, važno je da partneri pronađu zajednički cilj. Nakon toga, uloga terapeuta je da im pomogne da prevaziđu emocionalne prepreke ka tom cilju. Kako se to postiže?

Radi se na otkrivanju Ii modifikovanju očekivanja kod oba partnera, većoj kontrolabilnosti sopstvenih emocija i usvajanju komunikacijskih I  nekih drugih vještina, koje potpomažu u prevazilaženju problematičnih situacija.

 

Podučavanje komunikacijskim vještinama

Istraživanja su pokazala kako se poteškoće u komunikaciji smatrajunajčešćim i najtežim problemom u oštećenim partnerskim odnosima. Prvi najčešći zadatak terapeuta vezan uz komunikacijski trening jeste objasniti partnerima kako dobra komunikacija ne znači nužno slaganje, već uključuje učenje kako pričati i slušati na način koji pridonosi zajedničkom razumijevanju i rješavanju problema kada postoji neslaganje. 

 

Ometajuća vjerovanja

Neki partneri mogu jako željeti poboljšati svoj odnos, a opet ulažu malo truda. Umjesto da se na ovakve situacije gleda kao na odbijanje od strane partnera, one mogu biti indikativne za postojanje važnih misli i  pretpostavki koje interferiraju sa nastojanjima za promjenom i uspješnom komunikacijom.

 

  • Bespomoćnost je jedna od glavnih prepreka. Često bespomoćno vjerovanje je: ,,Moj partner se ne može promijeniti”.
  • Netolerancija na izazivanje emocionalnog diskomforta kod drugih: „Zla sam ako nekome izazovem bol.“,
  • Ili strah od napuštanja: ,,Bilo bi strašno da ode. Ne bih to podneo.”

 

Ovo su samo neka od vjerovanja, koja smanjuju volju da se partneri suoče s problemima.

U terapijskom procesu se radi na preispitivanju ovih uverenja i uklanjanju emocionalnih blokada koje ova vjerovanja izazivaju, jer je to ono što može biti prepreka, čak i ako ljudi žele da rade na svom odnosu.

 

PROBLEM  SOLVING

Kada partneri nauče da prevazilaze emocionalne blokade i imaju komunikacijske vještine, dolazimo do samog početka, praktičkih problema.

Spremni su naučiti strategije rješavanja problema u onim područjima u kojima dolazi do neslaganja. U idealnom slučaju rješenje će uključiti veći dio od onog što svaki od partnera želi.

Strategije rješavanja problema u kognitivnoj terapiji temelje se na saradnji partnera u donošenju odluka i podjednakoj raspodjeli moći. 

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?