slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Klijenti

Naš klijent je svako ko želi da radi na sebi, na unaprijeđenju svojih psiho-socijalnih vještina i kvaliteta života. Svaki čovjek ima određene kapacitete, snage, sposobnosti.  U isto vrijeme ima i neke probleme, mjesta u funkcionisanju gdje je slabiji, gdje češće pravi greške. Mjesta koja bi želio unaprijediti. Način kako da se prevaziđu slabosti, da se unaprijede vještine, da se prepoznaju snage, da se poveže prvo sa drugim i još mnogo različitih mogućnosti nudi terapija.

 

Proces psihoterapije ili psihološkog savjetovanja, može se obavljati individualno, u paru ili grupi. Najčešće praktikujemo rad sa pojedincem i svaka seansa je tom prilikom usmjerena i oblikovana prema specifičnim potrebama tog pojedinca. Samim tim,  na ovaj način  klijent dobija maksimalno moguće vrijeme i posvećenost.

 

Rad u parovima se praktikuje kada su u pitanju partneri ili roditelj i djete. I u ovom slučaju proces prati specifičnosti te dvije osobe. Ovdje je velika prednost što se dobija uvid u razmišljanja i emocije druge osobe, povećava se bliskost i formiraju se zajednički ciljevi. Radi se na jačanju ovih dijada, čime se proširuje podrška osobi za prevazilaženje teškoća.

 

Rad u grupi najčešće praktikujemo za realizaciju određenih psiholoških radionica ili za treninge učenja vještina. Raznolikost članova grupe obogati primjerima i dinamikom svaki proces, te se uvjek dobije nešto više od planiranog.

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?