slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Projekti

Realizovani projekti:

Projekat „Agresivnost adolescenata i nasilje u školama“ realizovan je 2009. godine i podržan je od strane Ministarstva za porodicu, omladinu i sport RS. Projekat je sproveden u srednjim školama sa ciljem smanjenje nasilja u školama, edukovanje adolescenata o problemima, smanjivanje nivoa agresivnosti adolescenta, edukovanje adolescenata vještinama koje će im pomoći da izađu na kraj sami sa svojim emocionalnim problemima i sa okolinom koja ih okružuje, njihovo aktiviranje na konstruktivan i kreativan način, animiranje roditelja i nastavnika da se uključe na riješavanju ovog problema, kako bi se maksimalno poboljšala atmosfera u kući i školi.

Projekat “Psihološko-edukativni centar za mlade“ realizovan je 2009. godine podržan je od strane Grada Banja Luke. Ostvarenjem osnovne ideje projekta, gdje se kroz rad sa mladim ljudima na riješavanju njihovih problema, te njihovim stimulisanjem za pozitivno djelovanje u zajednici, gdje se u velikoj mjeri uspjelo da preuzmu svoje obaveze i odgovornosti u svom životu. Kroz 12 tematskih radionica sa grupama od 15 do 20 učesnika smo uspjeli da korak po korak dopremo do njihovih problema i da kroz interaktivan pristup radimo na njihovom otklanjanju .

Projekat “Korak naprijed-psihološko savjetovalište za mlade” koji je realizovan 2010. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva za porodicu, omladinu i sport RS. Cilj projekta i  idejа ovog progrаmа je u otklаnjаnju tаbuа, približаvаnju mlаdimа, individuаlni rаd ( kаko bi se pružilа pomoć nаjugroženijimа ), kаo i grupni rаd kаko bi se što većem broju mlаdih omogućilo sticаnje rаzličitih psiholoških vještinа, individuаlni rаd nа prevаzilаženju rаzličitih problemа, izvorа аnksioznosti, depresije, krivice ili аgresivnosti, psihoedukаcijа mlаdih ljudi, te podučаvаnje rаzličitim vještinаmа koje povećаvаju efikаsno rješаvаnje problemа i umаnjuju intenzitet i učestаlost stresnih situаcijа.

Projekat “Mobilni stručni timovi za inkluziju u obrazovanju djece s teškoćama u razvoju u prigradskim i seoskim područjima grada Banjaluka – „InkluzijaNamaTre.ba“ koji je realizovan u sklopu LOD III 2013. godine. Opšti cilj projekta je unaprijeđenje stručne podrške djeci s poteškoćama u razvoju, školama i roditeljima kroz doprinos povećanoj socijalnoj i obrazovnoj uključenosti djece u prigradskim i seoskim područjima grada Banjaluka i podizanje svijesti i razumijevanje lokalne zajednice i javnosti o principima socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju.

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?