slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Psiholozi

Branislava Popović

brankica_slika

Diplomirani psiholog, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut, terapeut traume metodom psihodrame. Psihologiju je završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Od 2009. usmerava se na direktan rad sa klijentima, primenjujući kognitivno-bihejvioralne tehnike. Nastavlja stručno usavršavanje iz oblasti KBTa.  Završava bazični trening  Acceptance and Commitment Therapy (ACT); učestvuje u edukacijama iz Dijalektičko bihejvioralne terapije (Dialectical Behaviour Therapy, DBT)  i završava kurs Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Takođe, učestvuje u dodatnim edukacijama za rad sa decom i adolescentima: Racionalno emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija dece i adolescenata ; Kognitivno bihejvioralna terapija u radu sa traumatizovanom decom.

Paralelno sa usavršavanjem u primeni KB tehnika, završava i trogodišnju edukaciju iz ,,Terapije traume metodom psihodrame“.

Jedan od osnivača udruženja građana Ipostasis. Kroz rad Udruženja, organizuje i učestvuje u više projekata usmerenih na unapređenje mentalnog zdravlja mladih i odraslih, uvodeći principe kognitivno-bihejvioralnih tretmana kroz edukacije, iskustvene vežbe, grupne i indvidualne aktivnosti usmerene na samozbrinjavanje i podizanje svesti o mentalnom zdravlju, te sopstvenim kapacitetima za pomoć sebi i drugima.

Član je upravnog odbora Bosansko-hercegocačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju i osnivač sekcije za psihološke tretmane, u okviru Drušva psihologa Republike Srpske.


Milica Pavlović Petković

milica_slika

Diplomirani psiholog i kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut. Diplomu psihologa stiče na Odsjeku psihologije Filozofskog fakulteta u Banja Luci 2008. godine.

Diplomu akreditovanog kognitivno-bihejvioralnog terapeuta stiče 2013. godine pri Bosansko-hercegovačko udruženje za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) akreditovanom od strane krovne organizacije za KBT terapiju EACBT. Kao psihoterapeut radi od 2009. godine.

Pored rada u psihološkom savjetovalištu, u okviru istoimenog udruženja “Ipostasis” radila je na mnogim projektima koji su imali u osnovi unaprijeđenje mentalnog zdravlja mladih, te psiho-socijalni karaktera. Aktivni je član Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, koje je član Saveza psihoterapijskih udruženja Bosne i Hercegovine. Radila je aktivno na organizovanju i održavanju Prve međunarodne konferencije kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini koja je održana u Banjoj Luci od 6. do 9. juna 2013. godine.

2012. prolazi dodatnu edukaciju za primjenu kognitivno-bihejvioralnih tehnika u radu sa djecom i adolescentima. Trenutno je uključena u trogodišnju edukaciju za primjenu metoda psihodrame u radu sa traumom.


Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?