slika (10)

PETKOM: 10-17h

Besplatni inicijalni razgovor (30min)

Zakažite svoj termin, iznesite svoj problem terapeutu i poslušajte koje opcije Vam može ponuditi (vrste tretmana, plan individualnog tretmana i slično)

slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Psiholozi

Milica Pavlović Petković

milica_slika

Diplomirani psiholog i kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut. Diplomu psihologa stiče na Odsjeku psihologije Filozofskog fakulteta u Banja Luci 2008. godine.

Diplomu akreditovanog kognitivno-bihejvioralnog terapeuta stiče 2013. godine pri Bosansko-hercegovačko udruženje za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) akreditovanom od strane krovne organizacije za KBT terapiju EACBT. Kao psihoterapeut radi od 2009. godine.

Pored rada u psihološkom savjetovalištu, u okviru istoimenog udruženja “Ipostasis” radila je na mnogim projektima koji su imali u osnovi unaprijeđenje mentalnog zdravlja mladih, te psiho-socijalni karaktera. Aktivni je član Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, koje je član Saveza psihoterapijskih udruženja Bosne i Hercegovine. Radila je aktivno na organizovanju i održavanju Prve međunarodne konferencije kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini koja je održana u Banjoj Luci od 6. do 9. juna 2013. godine.

2012. prolazi dodatnu edukaciju za primjenu kognitivno-bihejvioralnih tehnika u radu sa djecom i adolescentima. Trenutno je uključena u trogodišnju edukaciju za primjenu metoda psihodrame u radu sa traumom.

Branislava Popović

brankica_slika

Diplomirani psiholog i kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut. Psihologiju je završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Jedan od osnivača udruženja građana Ipostasis. Od 2009. godine se aktivno bavi primenom kognitivno-bihejvioralne psihoterapije u radu sa klijentima.

Član je Upravnog odbora Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju i aktivno učestvuje u aktivnostima usmerenim na unapređenje kognitivno-bihejvioralne terapije na ovim područjima.

2012. prolazi dodatnu edukaciju za primenu kognitivno-bihejvioralnih tehnika u radu sa decom i adolescentima. Trenutno je uključena u trogodišnju edukaciju za primenu metoda psihodrame u radu sa traumom.

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

PETKOM: 10-17h
Besplatni inicijalni razgovor (30min). Zakažite svoj termin, iznesite svoj problem terapeutu i poslušajte koje opcije Vam može ponuditi (vrste tretmana, plan individualnog tretmana i slično)
Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13+9?
Imate pitanje?