slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Profesionalna orijentacija

Odabir škole, fakulteta ili budućeg zanimanja, često je jedna od najtežih odluka koju je potrebno donjeti.

Profesionalna orijentacija omogućava Vam da procijenite svoje sklonosti ka određenom obrazovnom profilu ili zanimanju i pomaže Vam da donesete odluku o daljem obrazovanju ili profesionalnom usmjerenju.

Osim informacija o najadekvatnijem izboru, kao i alternativnim mogućnostima, dobićete informacije i o vašim ličnim (kognitivnim, emocionalnim i ponašajnim) blokadama, koje vam na tom putu mogu predstavljati problem.

Na kraju, konačna odluka je na Vama, ali je često mnogo lakše donjeti je uz dobijene informacije.

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?